Financial Reports 2022-07-13T10:53:11-04:00
null

NATURE

Financial Reports

Please find below our  financial statements. Note from our accountant———

——-Publication of our auditor’s report is only allowed together with the corresponding complete set of the annual report. If you wish to publish the annual report including the audited financial statements on the Internet, it is your responsibility to ensure proper separation of the annual report from other information on the website. For example, by presenting the annual report as a separate, read-only file, or by issuing a warning if readers switch from the web page containing the annual report (‘You are now leaving the secured page containing the annual report, including the audited financial statements.’).———

——-Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze gewaarmerkte jaarrekening. Indien u deze jaarrekening en de controleverklaring opneemt op internet, dient u te waarborgen dat de jaarrekening goed is afgescheiden van andere informatie op de internet-site. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarrekening in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarrekening verlaat (“u verlaat de beveiligde, door de accountant beoordeelde jaarrekening”).———-